Presťahovanie kancelárie

 Vážení zákazníci,

z dôvodu rekonštrukcie budovy Východ.tlačiarní sme sa presťahovali na novú adresu - Vojenská 14, budova Stavebného bytového družstva Košice 1