Bytové, občianske a priemyselné stavby na kľúč

Naša firma zabezpečuje kompletnú realizáciu stavieb na kľúč v súlade s požiadavkami investora.

  • zabezpečenie projektovej dokumentácie
  • zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
  • realizáciu stavby
  • kolaudačné konanie
  • záručný servis