Referencie a certifikáty

 • CERTIFIKÁTY:
 • EUCERT - licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov podľa STN 73 2901:2008
 • QSCert - ISO 9001:2008 - certifikát systému manažérstva kvality v oblasti "Uskutočňovanie stavieb a ich zmien"
 • REFERENCIE:
 • bytový dom Budapeštianska 46-48, Košice – komplexná obnova bytového domu (zateplenie, výmena okien a dverí bytov a spoločných priestorov, pokládka podláh, rekonštrukcia osvetlenia a domového vrátnika)
 • ZŠ Obchodná Sečovce, ul.Obchodná č.5, Sečovce – výstavba telocvične na kľúč
 • ZŠ Obchodná Sečovce, ul.Obchodná č.5, Sečovce – rekonštrukcia strechy, komplexná výmena okien a dverí
 • ZŠ ul. Komenského 707/4 Sečovce, výmena okien a dverí
 • bytový dom- Staničná 1325, Vranov nad Topľou – komplexná výmena okien, dverí
 • bytový dom Krakovská ul., Košice - komplexná výmena okien, dverí spoločných priestorov
 • bytový dom Buzulucká 6 – 8, Košice - komplexná výmena okien, dverí spoločných priestorov
 • bytový dom Kuzmányho ul. Košice - komplexná výmena okien spoločných priestorov
 • Hotel DOUBLETREE by HILTON, Hlavná 1. Košice - dodávka okien
 • bytový dom Ždaňa - komplexná obnova bytového domu (zateplenie, výmena okien a dverí)
 • sociálny dom s opatrovateľskou službou Snina – komplexná rekonštrukcia (výmena okien a dverí, zateplenie, výmena strechy)
 • ZŠ umelecká, Jarná 20 Sečovce - komplexná výmena okien
 • Spojená MŠ Sečovce, Dargovských hrdinov 26 - komplexná výmena okien, dverí
 • komplexná rekonštrukcia RD Dlhé Klčovo č.75 – výmena okien, dverí, zateplenie, výstavba podkrovia a novej strechy
 • bytový dom Laborecká 22/24/26/28 Humenné - komplexná výmena okien a dverí spoločných priestorov
 • bytový dom Krivá 14/16 Košice - dodávka okien a dverí  
 • bytový dom Prešov, Karpatská 10 - komplexná výmena okien a dverí
 • bytový dom Košice, Jiskrova ul., rekonštrukcia strechy (demontáž starej krytiny, výmena krovu, montáž novej krytiny Bramac)
 • miestny úrad Košice, časť Šaca – výmena okien adverí na kultúrnom stredisku
 • miestny úrad Košice časť nad Jazerom – výmena okien v zámočníckej dielni
 • stavebniny Vranov nad Topľou – výstavba priemyselnej haly
 • bytový dom Mlynská 15, Vranov nad Topľou – komplexná obnova bytového domu (zateplenie, výmena okien a dverí bytov a spoločných priestorov)
 • MŠ Budovateľská ul., Košice - Šaca - rekonštrukcia plochej strechy, výmena okien a dverí
 • bytový dom Mlynárska 18, Košice - komplexná výmena okien spoločných priestorov
 • bytový dom Južná trieda 81,83,85 Košice - komplexná obnova bytového domu (zateplenie domu a strechy, sanácia loggií, výmena okien a dverí bytov a spoločných priestorov, pokládka podláh)
 • bytový dom Ždiarska 6, Košice - výmená dverí vstupných priestorov, pokládka podláh vstupov
 • bytový dom Budapeštianska 38, Košice - výmena okien spoločných priestorov, zateplenie fasády okien
 • bytový dom Meteorova 1, Košice - hydroizolácia strechy, výmena okien a dverí vstupov a spoločných priestorov, zateplenie fasády spoločných priestorov
 • bytový dom Nám. Kozmonautov 4, Košice - pokládka podláh spoločných priestorov
 • bytový dom Haviarska 1,3,5 Košice - výmena okien spoločných priestorov
 • bytový dom Krmanova 8, Košice - výmena okien spoločných priestorov
 • MŠ Ipeľská 10, Košice - výmena okien a dverí
 • MŠ Povstania českého ľudu, Košice - výmena okien a dverí
 • MŠ Poľov - výmena okien a dverí
 • UPJŠ Košice - výmena okien a dverí na ŠD Popradská 66, Košice
 • bytový dom Clementisova 5,7,9 Košice - zateplenie fasády štítových stien
 • bytový dom Czambelova 8,10,12 Košice - výmena okien spočných priestorov
 • MÚ Tr. SNP Košice - výmena okien a dverí
 • BC Frank, Južná tr. Košice - demontáž montovanej fasády, vymurovanie a zateplenie fasády, výmena okien a dverí
 • MČ Košice - Šaca - nátery stĺpov VO
 • MČ Košice - Šaca, - rekonštrukcia odvodňovacieho rigola
 • MČ Košice - Šaca - rekonštrukcia a zateplenie soklov zdravotného strediska
 • bytový dom Nám. kozmonautov 5, 6, 7 - komplexná rekonštrukcia bytového domu (zateplenie domu a strechy, sanácia logií, výmena okien spoločných priestorov)
 • MŠ Nacina Ves - komplexná rekonštrukcia (zateplenie fasády a strechy, výmena okien a dverí)
 • ZŠ Ďurkov - komplexná rekonštrukcia (zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena okien a dverí)
 • bytový dom Donská 7, Košice - výmena okien spoločných priestorov
 • bytový dom Ždiarska 12 - zateplenie a hydroizolácia strechy
 • ZŠ Abovská 36, Košice - výmena okien a dverí
 • ZŠ Drábova 3, Košice - výmena okien a dverí vstupov
 • ZŠ Fábryho 44, Košice - výmena okien a dverí vstupov
 • MŠ Belehradská 6, Košice - výmena okien

a ďalších desiatky zrekonštruovaných a zateplených rodinných domov...